NEWS

Ενημέρωση- Επιλέξτε θέμα: Ενημέρωση- Επιλέξτε θέμα:

Το περιβάλλον του νερού είναι τελείως ξεχωριστό, η αίσθηση του νερού μέσα στη πισίνα από όρθια θέση είναι διαφορετική από ότι της αίθουσας του γυμναστηρίου...

Το περιβάλλον του νερού είναι τελείως ξεχωριστό, η αίσθηση του νερού μέσα στη πισίνα από όρθια θέση είναι διαφορετική από ότι της αίθουσας του γυμναστηρίου, δεν υπάρχει η αίσθηση της βαρύτητας που δρα στις αρθρώσεις ενώ αντίθετα υπάρχει μια αίσθηση ελαφρότητας και ευκολίας στη κίνηση. Η μερική έλλειψη της πλειομετρικής σύσπασης μέσα στο υγρό στοιχείο είναι ο κύριος λόγος της διαφορετικής αίσθησης κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και στο τέλος της, ενώ η χαμηλή ταχύτητα της κίνησης προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση της κίνησης και ανάπτυξη της νευρομυϊκής συναρμογής.


Οι ιδιότητες του νερού που ευθύνονται για τη ξεχωριστή του ιδιαιτερότητα είναι: η Θερμοκρασία , η Aνωση, η Αντίσταση και ηΥδροστατική πίεση.


» Θερμοκρασία

Με την είσοδο του ανθρώπινου σώματος στο νερό υπάρχει μεταβολή της θερμοκρασίας σώματος. Η μεταβολή αυτή οφείλεται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως :I. Τη θερμοκρασία του νερού.

II. Το ποσοστό του σώματος που είναι βυθισμένο στο νερό.

III. Τη θερμοκρασία του αέρα.

IV. Τη σύσταση ιστών του σώματος.

V. Την υγρασία του περιβάλλοντος.

VI. Τα ρεύματα αέρα.Κατά την άσκηση σε νερό 26o με 28o C διατηρείται μια χαμηλή και ευχάριστη θερμοκρασία σώματος. Αυτή η θερμοκρασία νερού συναντάται στις περισσότερες πισίνες κολυμβητηρίων και ασκεί τις εξής επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό: λίγα λεπτά μετά από τη βύθιση του σώματος στο νερό η θερμοκρασία του δέρματος αποκτά τη θερμοκρασία του νερού (η διαφορά είναι λιγότερο από 1οC) καθώς η αγωγιμότητα της θερμοκρασίας είναι 25πλάσια στο νερό από ότι στον αέρα.

Κατά την κατάσταση ηρεμίας σε θερμοκρασία 33-34ο C το σώμα αποκτά θερμική ουδετερότητα, ενώ σε χαμηλότερες από 30ο C σημειώνεται προοδευτικά υποθερμία. Τέλος έχει παρατηρηθεί ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από 26οC μειώνεται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και η καρδιακή συχνότητα, αυξάνεται ο όγκος παλμού ενώ παραμένει αμετάβλητη η καρδιακή παροχή και η παραγωγή γαλακτικού οξέος.


» Aνωση

H άνωση του νερού αντισταθμίζει την βαρύτητα και ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση στα οστά και τις αρθρώσεις. Η ελάττωση του σωματικού βάρους στο βαθύ νερό είναι περίπου 90% και το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την ζώνη των ισχίων στη ζώνη του θώρακα.

Η άνωση που δέχεται κάθε οργανισμός εξαρτάται από την σύσταση των ιστών του σώματος και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Οι επιβαρύνσεις των συνδέσμων και των αρθρώσεων μειώνονται στο ελάχιστο ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια και αυξημένο εύρος στη κίνηση της άρθρωσης. Ακόμα η άνωση δημιουργεί ευχάριστη διάθεση ενώ συμβάλει στη χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα κατά την άσκηση λόγω της αποτελεσματικότερης επαναφοράς του αίματος στη καρδιά άρα και στην ελάφρυνση του καρδιακού έργου.


» Αντίσταση

Η αντίσταση είναι τρισδιάστατη και συναντάται σε όλα τα επίπεδα. Η ολική αντίσταση που αντιτίθεται στη κίνηση μέσα στο νερό είναι συνισταμένη τριών επιμέρους αντιστάσεων:


α) της μετωπικής αντίστασης

β) της αντίστασης των κυμάτων τέλους

γ) της αντίστασης της δερματικής τριβήςΣτην υδρογυμναστική με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, σε αντίθεση με τη κλασσική κολύμβηση, προσπαθούμε να αυξήσουμε την πρώτη συνισταμένη των αντιστάσεων, προσπαθούμε δηλαδή να αυξήσουμε τη μετωπική αντίσταση, με σκοπό όχι την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη κίνηση μέσα στο νερό αλλά την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, από άποψη γύμνασης, μετακίνηση. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η αντίσταση που προσφέρει το νερό βοηθάει στην ισομερή ανάπτυξη συναγωνιστών και ανταγωνιστών μυών.


» Υδροστατική πίεση

Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη της απόστασης του βυθισμένου σώματος από την επιφάνεια του νερού. Αποτέλεσμα της σχέσης αυτής είναι η αύξηση της υδροστατικής πίεσης όσο αυξάνεται το βύθισμα του σώματος. Σε κάθε μέτρο βάθους η υδροστατική πίεση αυξάνει κατά 0,1 της ατμόσφαιρας, επομένως για να βρούμε την υδροστατική πίεση σε ένα ορισμένο βάθος δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε το βάθος επί 0,1 (1 ατμόσφαιρα = 1Kg/cm2). Επιπλέον η υδροστατική πίεση είναι υπεύθυνη για τη μείωση της ζωτικής χωρητικότητας των πνευμόνων του κολυμβητή στο νερό κατά 6% περίπου, ενώ αυξάνει και τη κυκλοφορία του αίματος συμβάλλοντας στην ελάττωση του καρδιακού έργου.


Ως τελευταίο στοιχείο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι φυσικές ιδιότητες του νερού δεν δρουν μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό και επηρεάζουν έτσι την φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος όπως και τη μορφή της άσκησης και της κίνησης!