Ενημερωτικά

Το Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης "ΑΡΩΓΗ" βρίσκεται λίγο έξω από την Λάρισα, σε ένα ήσυχο περιβάλλον με όμορφο κήπο, έχει δυναμικότητα 120 κλινών και διαθέτει τμήματα νοσηλείας, φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και υδροθεραπείας με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και αποτελεί το μεταβατικό στάδιο που μεσολαβεί ανάμεσα στη νοσηλεία των ασθενών σε μια νοσοκομειακή μονάδα και προτού ο ασθενής επιστρέψει στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον με τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση, ώστε να γίνει ομαλά η κοινωνική και η εργασιακή του επανένταξη.

Η "ΑΡΩΓΗ" είναι ένα εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης, στο οποίο νοσηλεύονται άτομα με κινητικές αναπηρίες από παθήσεις, από κακώσεις τροχαίων ατυχημάτων, από αθλητικές κακώσεις, από εργατικά ατυχήματα, καθώς επίσης κι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις όπως: καρδιοχειρουργικές, ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές.

Κυριότερος στόχος της "ΑΡΩΓΗΣ" είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και η υιοθέτηση καινοτόμων και τεχνολογικά σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης επιτυγχάνοντας μ’αυτό το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.